Ważne dokumenty do pobrania!

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego prosimy o wydrukowanie i wypełnienie zgłoszenia do rajdu oraz oświadczenia COVID-19 (osobno dla kierowcy i pilota). Wypełnione dokumenty proszę złożyć w biurze w dniu rajdu.

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie COVID-19